FERGERSON    John Milton      El Paso       4/3/05
FERGESON     Thomas           El Paso     12/11/17
FERGUS       Ernest           El Paso     12/12/18
FERGUSON     Arthur           El Paso      11/3/18
FERGUSON     Charles, Jr      El Paso      9/20/21
FERGUSON     Claude, Inf of   El Paso     11/16/32
FERGUSON     E.F. Inf of      El Paso      4/14/21
FERGUSON     Edwardo          El Paso      2/13/22
FERGUSON     Elliott Clark    El Paso      4/28/35
FERGUSON     George           El Paso      8/30/40
FERGUSON     George K.        El Paso      7/24/23
FERGUSON     George L.        El Paso      1/14/07
FERGUSON     George, Inf of   El Paso      1/13/31
FERGUSON     H.L.             El Paso      4/16/15
FERGUSON     Hulett           El Paso      12/4/39
FERGUSON     I.E. /L          El Paso      1/22/18
FERGUSON     Inez Elizabeth   El Paso      6/29/28
FERGUSON     Isabelle         El Paso     02/03/13
FERGUSON     James C.         El Paso       1/7/40
FERGUSON     James H.         El Paso       2/6/26
FERGUSON     Jasper Felix     El Paso      3/10/31
FERGUSON     Lizzie, Mrs.     El Paso      6/10/07
FERGUSON     Lula M., Miss    El Paso     10/29/29
FERGUSON     Ruby             El Paso      4/26/27
FERGUSON     Sarah Effie      El Paso      2/20/38
FERGUSON     Stephen          El Paso     12/20/23
FERGUSON     Sue Battie, Mrs  El Paso      1/10/24
FERGUSSON    Wm. Edw.         El Paso       4/2/17