1820 Census
Forgason      James          TN  White; Sparta
Forgason      Joshua          TN  White; Sparta
1830 Census
Ferguson      Matthew         TN  White
Ferguson      Peggy          TN  White
1840 Census
Fergesson      Sarah          TN  White; no twp listed
1850 Census
Furguson    Alexander    26 TN   TN   White; District 5
Furguson    Amanda     17 TN   TN   White; District 5
Furgerson    William     16 VA   TN   White; District 7
1870 Census
Fergason   Sarah      21 Female Tn   TN   White Shady Grove P O
1900 Census
Ferguson    Walter      23 Male  Tn   TN   White 13-Dist
Fergison    George      30 Male  ??   TN   White 3-Dist
1910 Census
Ferguson    Wilson      39 Male  Tn   TN   White 13-Dist
Furgeson    Charlie     6  Male  Tn   TN   White 13-Dist
Furgerson    Sarah      23 Female Tn   TN   White 14-Dist
Ferguson    James      50 Male  Tn   TN   White 1-Dist
1920 Census
Furguson    Johnnie     10 Male  Tn   TN   White 14-Dist

1820 TN Census
James Ferguson      001101-02001                     White
Joshua Fergerson    200010-00100                     White