1910 Census
Ferguson    Thomas      57 Male  Nj   FL   Volusia Daytona
Ferguson    Alford A     45 Male  Ga   FL   Volusia Seville
1920 Census
Ferguson    Arthur L     32 Male  Fl   FL   Volusia Daytona 8-Pct
Ferguson    Thomas H     67 Male  Nj   FL   Volusia Daytona 8-Pct
Ferguson    Hiram      64 Male  Il   FL   Volusia Oak Hill 11-Pct
Ferguson    Robert      30 Male  Tn   FL   Volusia Ormond 7-Pct

FLORIDA -- 1870 Census -- Volusia
FERGUSON         Washington Volusia         744