1870 Census
Furgeson   C L       36 Male  Ky   AZ   Yavapai Prescott
1900 Census
Furguson    C L       24 Male  Az   AZ   Yavapai Dale Crk
Ferguson    Robert      49 Male  Tn   AZ   Yavapai Hillside Mine & Santa Maria
Ferguson    James      25 Male  Wa   AZ   Yavapai Jerome Pct
Ferguson    Mark       21 Male  Az   AZ   Yavapai No Twp Listed
Farguson    Sarah F     43 Female Tx   AZ   Yavapai Prescott
Ferguson    William H    67 Male  Ny   AZ   Yavapai Prescott
1910 Census
Ferguson    Gilbert S    40 Male  Az   AZ   Yavapai Mayer
Ferguson    Clarence     34 Male  Az   AZ   Yavapai No Twp Listed
Ferguson    Clarence L    75 Male  Ky   AZ   Yavapai No Twp Listed
Fergerson    Gilbert S    40 Male  Az   AZ   Yavapai Prescott
Ferguson    Harry      31 Male  Il   AZ   Yavapai Prescott
Ferguson    Robert L     52 Male  Mo   AZ   Yavapai Prescott
Ferguson    W H       75 Male  Ny   AZ   Yavapai Prescott
Furgerson    Alexand     46 Male  Scot  AZ   Yavapai Prescott
Furgerson    Robert      58 Male  Tn   AZ   Yavapai Prescott
1920 Census
Ferguson    Clarence L    45 Male  Az   AZ   Yavapai 6-Dist
Ferguson    Charles P    43 Male  Ca   AZ   Yavapai Clarkdale
Fergusson    Robert J     67 Male  Scot  AZ   Yavapai Cottonwood
Ferguson    Thomas W     41 Male  Oh   AZ   Yavapai Jerome; 1-Pct
Ferguson    Claude      39 Male  Ca   AZ   Yavapai Mayer
Ferguson    Minnie      36 Female Ks   AZ   Yavapai Prescott; Southwest Pct
Fergison    Clarence L    85 Male  Ky   AZ   Yavapai Prescott; Southwest Pct; Pione
Ferguson    Earl       29 Male  Ar   AZ   Yavapai Seligman


ARIZONA -- 1870 Census -- Yavapai
FERGUSON   Clarence Leslie           210


ARIZONA -- 1880 Census -- Yavapai FERGERSON  W.H.         Yavapai      417 FERGUSON   C.L.         Yavapai      468 FERGUSON   Chades       Yavapai      468 FERGUSON   Clarence     Yavapai      468 FERGUSON   Gilbert      Yavapai      458 FERGUSON   Jacob        Yavapai      461 FERGUSON   Mary         Yavapai      458 FERGUSON   Sarah        Yavapai      468 FERGUSON   Sarah        Yavapai      468 FERGUSON   Susan        Yavapai      468 FERGUSON   William      Yavapai      458